PREV
NEXTTouch Screen หรือจอสัมผัสที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบสื่อโฆษณาในรูปแบบเดิมให้มีความเคลื่อนไหวและการตอบสนองกับผู้รับชมได้มากขึ้น เช่น การใช้วีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว Animation 3D แคตตาล๊อคสินค้า presentation รวมถึงการติดต่อสื่อสารต่างๆ ระบบจอสัมผัส หรือ Touch Screen สามารถรองรับการสัมผัสได้ตั้ง 1, 2, 6 และ 32 จุด ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในทุกรูปแบบ และขนาดของจอสัมผัสที่มีให้เลือกตั้งแต่ 32" - 103" พร้อมช่องสัญญาณเสียงและภาพมาตราฐาน รวมถึงการจัดทำขาตั้งรองรับจอสัมผัสในรูปแบบต่างๆด้วยโรงงานของเราเอง เรามีทีมงานในการออกแบบและเขียนโปรแกรมและ แอนนิเมชั่น 3D เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร


ขนาดหน้าจอมาตราฐาน (widescreen 16:9) 32" 36" 40" 42" 46" 47" 48" 50" 51" 55" 60" 65" 70" 75" 80" 85" 90" 103" 105"
หรือสามารถสั่งทำขนาดพิเศษเพิ่มรอง รับการวางหน้าจอในรูปแบบ panorama, VDOwall หรือแบบอื่นๆ
DOWNLOAD
Multi-Touch Screen
Brochure
DOWNLOAD
Touch Screen
Technical Spec

Water Summit

Blue Monkey Playground